VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 13 av 15 Religion i Mesopotamiens Uruk

Denna video är giltig från 2014-11-30 kl. 06:00 och tills vidare

Daniel Thomas Potts är professor i det antika Mellanösterns arkeologi och historia vid New York University. Han berättar för Niklas Ekdal vad vi egentligen kan veta om livet i Uruk 3000 år före vår tidräkning. Fragment av liv och religion finns i några bevarade texter, till exempel i de så kallade Archaic-texterna från Uruk.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.