VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Drogerna och samhället med Hanna Enefalk

Denna video är giltig från 2019-11-22 kl. 14:40 och tills vidare

Hur ser drogernas historia ut? Varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? I antologin ”Drogerna och samhället” samlas flera skribenter kring dessa frågor. En av kapitelförfattarna är Hanna Enefalk, docent i historia vid Karlstad universitet, som talar om synen på droger genom historien. Programledare är Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Samtalet spelades in i september 2019.