VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 1 av 10: Finland - en nation växer fram

Denna video är giltig från 2019-11-12 kl. 13:22 och tills vidare

Del 1 av 10. Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet och ordförande i Svenska litteratursällskapet i Finland. Han tilldelades Stora Fackbokspriset 2017. I sitt inledningsanförande med rubriken ”Finland – en nation växer fram” beskriver han hur Finlands situation och identitet förändrats genom århundradena: från att ha varit den östra halvan av konungariket Sverige över att fungera som storfurstendöme inom det ryska tsarriket till att bli en självständig nation.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.