VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 2 av 10: Korstågen i Finlands historia - myt eller verklighet

Denna video är giltig från 2019-11-12 kl. 15:25 och tills vidare

Del 2 av 10. Frågan om när och hur det område som vi idag kallar Finland blev en del av det svenska riket väcker fortfarande intresse och diskussion. Erövrades och kristnades Österlandets befolkning med svärdet? Eller handlade det om en mer fredlig process av integration? Diskussionen har många gånger påverkats av nationella idéer eller språkliga preferenser. Föreläsare är professor Martin Hårdstedt, Umeå universitet.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.