VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 3 av 10: Den goda viljans ambassadörer - finska krigsbarn i Sverige

Denna video är giltig från 2019-11-12 kl. 15:27 och tills vidare

Del 3 av 10. Under andra världskriget sändes cirka 70 000 finska barn till Sverige. Syftet var att, om än under en kortare tid, skydda barnen mot krigshändelserna och göra det möjligt för dem att återhämta sig fysiskt. Skälen till att flytta barnen var dock inte enbart humanitära, det var också ett sätt att kompensera för uteblivet svenskt militärt stöd och motverka den bitterhet mot Sverige som växte fram i Finland under krigsåren på grund av detta.

Oavsett skälet till att sända barnen till Sverige så påverkade detta självklart barnen, men också familjer, vänner och släktingar i båda länderna. Fil.dr Ann Nehlin, verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, föreläser.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.