VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2014/27 - Adam Cwejman

Upplysning eller identitetspolitik?

Denna video är giltig från 2014-12-07 kl. 06:00 och tills vidare

Enligt upplysningen är argumentens tyngd det viktiga, inte vem som argumenterar. Men många i dagens vänster håller på att överge denna ståndpunkt. De betraktar människor som företrädare för grupper i stället för som självständiga individer. Vad ligger bakom denna trend? Vad får den för följder? Adam Cwejman benar ut frågan i samtal med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014