VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 5 av 10: Erövringen av Amerika

Denna video är giltig från 2019-11-12 kl. 15:37 och tills vidare

Del 5 av 10. Från historieundervisningen har de flesta fått med sig en bild av erövringen av Amerika som är helt igenom negativ. Det här föredraget frågar vad som egentligen hände och hur det var möjligt att en handfull spanjorer kunde erövra ett så enormt landområde.

Nyare forskning framhäver att aztekerna och inkafolket under tiden före spanjorernas ankomst hade erövrat och lagt under sig grannfolk och att de var avskydda av dessa underkuvade folkgrupper. Det är ofta förbisett att olika inhemska folkgrupper samarbetade med spanjorerna mot aztekerna och inkafolket.

Föreläsare är Inger Enkvist, professor i spanska.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.