VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De svenska historiedagarna i Helsingfors

Del 4 av 10: De första finlandssvenskarna - när, hur och varifrån?

Denna video är giltig från 2019-11-12 kl. 15:34 och tills vidare

Del 4 av 10. Huruvida de de svenska korstågen till Finland var verkliga eller ej och hur idén om dem påverkat nationella strömningar är värd att begrunda, men intressant är också frågan om vilka de svenska kolonisterna var och varifrån de utvandrade, liksom på vems initiativ.

Vilka belägg i dialekter och ortnamn kan man finna för att de kom från Mälardalen, Östergötland eller Hälsingland – eller att de inte gjorde det? Vilka teorier har forskningen laborerat med? Fil.dr Mikael Parkvall, verksam vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet och språkspaltsskribent i Svenska Dagbladet, redogör för vilka diskussioner som förts och för de resultat han själv nått fram till.

Inspelat i Helsingfors i oktober 2019.