VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

I konservatismernas tid

Denna video är giltig från 2020-01-24 kl. 21:45 och tills vidare

Det talas allt oftare om konservatismens återkomst. Men handlar det i första hand om en come back för en väldefinierad ideologi – eller rör det sig snarare om en renässans för attityder, frågeställningar och förhållningssätt av relevans för flera olika traditioner? Den frågan tacklas utifrån olika infallsvinklar av Håkan Boström, Fredrik Haage, Joel Halldorf, Jenny Sonesson, Karin Stensdotter och Emil Uddhammar.

Seminariet spelades in april 2019.