VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De framgångsrika städerna

Del 2 av 7: John Simpson

Denna video är giltig från 2020-01-25 kl. 21:00 och tills vidare

Del 2 av 7. Venedig, Florens och andra stormakter under renässans hade en tydlig identitet i sina stadsbilder. Det skapade självkänsla och stolthet. Dagens storstäder blir alltmer lika varandra, när arkitekterna ger rent hus med det förflutna och ritar byggnader i samma stil överallt. Den brittiske arkitekten John Simpson menar att arkitektutbildningen måste få ett större inslag av allmänbildning för att knyta an till varje stads historia och traditioner.

Intervjuserie inspelad i Venedig i mars 2019.

Programledare: Iain Martin.