VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Den kinesiska nationalbaletten

Denna video är giltig från 2020-01-26 kl. 00:30 och tills vidare

Västerländsk balettkonst kom på allvar till Kina först efter andra världskriget men fick snart en viktig roll, konstnärligt men också politiskt. Inspiration till att bygga upp balettverksamhet kom från Sovjetunionen, och mönster för hur det skulle gå till hämtades från dåvarande Kirovbaletten i Leningrad.

Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Kina 2010–2016, har sedan år 2000 medverkat i upp emot 100 föreställningar av den kinesiska nationalbalettens version av Tjajkovskijs ”Nötknäpparen”. Han berättar om sina erfarenheter i ett samtal med Peter Luthersson.

Inspelat i maj 2019.