VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De framgångsrika städerna

Del 3 av 7: Antony Molho

Denna video är giltig från 2020-02-01 kl. 21:00 och tills vidare

Del 3 av 7. Renässansen i Florens är väl idag mest känd för sina konstnärer, men under den här epoken skedde något annat stort: synen på rikedom. Fram till nu hade kristendomen talat om livet på jorden som en jämmerdal i väntan på himmelsriket. Renässansen tyckte tvärtom: Det är fint att arbeta, det är fint att bli rik, särskilt om man använder sin förmögenhet till att försköna sin stad. Om detta berättar professor Anthony Molho.

Intervjuserie inspelad i Venedig i mars 2019.

Programledare: Iain Martin.