VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

De framgångsrika städerna

Del 4 av 7: Yolande Barnes

Denna video är giltig från 2020-02-08 kl. 21:00 och tills vidare

Del 4 av 7. Fastighetsmarknaden och därmed också stadsbilden genomgår en dramatisk förändring världen över, menar fastighetsexperten Yolande Barnes. Under ett par generationer har pengarna styrt utvecklingen mot stora kapitalkrävande byggnadskomplex. Modern teknik gör nu små enheter lönsamma och med den återfår staden sin mångfald av verksamheter. Staden får tillbaka sin puls och blir ett plats där det ständigt händer nya saker.

Intervjuserie inspelad i Venedig i mars 2019.

Programledare: Iain Martin.