VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Vänsterns idéer med Anna Victoria Hallberg

Denna video är giltig från 2020-01-29 kl. 17:00 och tills vidare

Var befinner sig vänstern idag? I antologin "Vänsterns idéer" försöker tolv skribenter besvara frågan. En av dem är Anna Victoria Hallberg, fil dr i litteraturvetenskap. Hon pratar om vänsterns och postkolonialismens inflytande på högskolan med programledarna Mats Wiklund och Katarina O'Nils Franke.

Samtalet spelades in i januari 2020.