VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Hur mycket kostar brotten?

Denna video är giltig från 2020-02-09 kl. 00:00 och tills vidare

Brottsligheten har stora sociala konsekvenser och den har blivit ett stort problem även för näringslivsklimatet. Stölder, skadegörelse och hot står existerande företag dyrt och gör att nya företag inte startas. Men även övergrepp mot privatpersoner kan få förödande ekonomiska följder utöver de fysiska och psykologiska.

Vad kostar brottsligheten? Vad behöver göras för att minska den? Vad kan näringslivet bidra med? Li Jansson, vice vd i Säkerhetsföretagen, inleder seminariet som modereras av PJ Anders Linder.

Inspelat den 6 september 2019.