VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Gustav III - Sin egen arkitekt

Del 3 av 3: Arvet efter 1700-talets kulturpolitik

Denna video är giltig från 2020-03-09 kl. 15:40 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 3 av 3. Talare: Fredric Bedoire – Gustav III:s sarkofag i Västerås domkyrka: en ny frågeställning, Jenni Hjohlman – Vitterhetsakademien under den gustavianska tiden.

På Engelsbergs bruk förvaras de 571 ritningar ur Gustav III:s kvarlåtenskap som går under namnet Vasasamlingen. En betydande del av dem är utförda av kungen själv medan andra har namn som Nicodemus Tessin d.y., Carl Hårleman och Carl Fredrik Adelcrantz bakom sig. Som helhet speglar samlingen en rik variation av arkitektoniska uttryck med tonvikt på perioden mellan 1600-talets mitt och 1700-talets slut.

Seminariet belyser kungens liv och verksamhet ur olika perspektiv för att bättre förstå hur Vasasamlingen kan användas som inspiration och kunskapskälla.

Inspelat på Engelsbergs bruk den 5 mars 2020.