VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

150 år av näringsfrihet

Del 2 Handel och industrialisering

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Del 2 av 4. Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye och Lena Andersson tillsammans med Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter.

Före 1860-talet var handeln strikt reglerad. Efter att näringsfriheten införts förändrades situationen radikalt när Johan August Gripenstedt skrev och lagen gjorde det möjligt för: "enhvar svensk man och kvinna att starta och driva företag".

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria

X