VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Heidenstam och orienten

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Verner von Heidenstam, diktare och nobelpristagare med anspråk på att vara nationalskald, gjorde i unga år resor i Orienten. Vad upplevde han? Vilka intryck tog han? Vilken inställning fick han till de folk och kulturer som han mötte? Hur påverkade resorna hans intellektuella och konstnärliga utveckling? Hans inställning till Västerlandet och Sverige? Peter Luthersson samtalar med journalisterna och författarna Nathan Shachar som i år är Övralidspristagare till minne av Heidenstam och Richard Swartz.

Producerat av Svenska Filmbolaget sommaren 2014