VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Vad händer efter valet?

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Axess chefredaktör PJ Anders Linder, med lång erfarenhet av politisk analys, berättar om tänkbara scenarier efter valet den 14 september. Utfrågare är docent Peter Luthersson

Producerat av Svenska Filmbolaget på Engelsbergs bruk 2014