VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Första världskriget

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Frågan om skuld och ansvar för första världskriget diskuteras allt mer. Flera historiker, både engelska och tyska, menar att ansvarsbördan inte bara skall bäras av Tyskland. Professor Svante Nordin, författaren Richard Swartz och docenten Peter Luthersson samtalar om den nya forskningen.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Engelsbergs bruk 2014