VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Rättsväsendet efter Quick

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Kan man dra några principiella slutsatser av fallet Thomas Quick, seriemördaren som inte var någon seriemördare? Säger det något om rättsväsendets funktionalitet eller eventuella dysfunktionalitet? Om mediemekanismer? Hur kunde det gå som det gick i den ena rättegången efter den andra? Vem bär ansvar? Och har åtgärder företagits för att hindra att problemen återuppträder?

Peter Luthersson samtalar med före detta JO, professor Hans-Gunnar Axberger och journalisten samt författaren Nathan Shachar. Producerat av Svenska filmbolaget 2014