VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Dekadensens långa historia

Del 6 av 6: Amerikansk religion och dekadens

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Del 6 av 6. Nu ska vi få höra hur dekadens och dygd har präglat USA genom århundradena, i synnerhet den amerikanska utrikespolitiken. Vår ciceron är historikern Andrew Preston från universitetet i Cambridge.

Dekadens är ett evigt återkommande tema, från antikens Rom till nutidens New York – eller Stockholm. Bokstavligen betyder dekadens förfall, men ofta går synden och framsteget hand i hand.

Intervjuerna spelades in i samband med ett seminarium i Cambridge, september 2014.