VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Chile och Argentina - framsteg och bakslag i Latinamerika

Del 6 av 6: Chile, en framgångssaga?

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Del 6 av 6. Chiles före detta president Ricardo Lagos (2000-2006) samtalar med PJ Anders Linder om utvecklingen i landet från demokratins återkomst till i dag. En nyckelfråga är hur utbildningssystemet ska förbättras.