VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Diagnoser

Del 1 av 3: Psykiatriska diagnosers historia

Denna video är giltig från 2020-04-06 kl. 09:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 1 av 3. Talare: Per Magnus Johansson - Diagnostik inom den psykoanalytiska traditionen - ett historiskt perspektiv; Malin Hildebrand Karlén - Vansinnets diagnoser - förändring och stabilitet i psykiatrins diagnostiska symptom; Nils Uddenberg - Psykiatrisk diagnostik - möjlig eller omöjlig?; Clarence Crafoord - Diagnosen är en skälm.
Sedan urminnes tider har vi behov av att klassificera mänskligt beteende. Med diagnoser skapar man bedömningsgrunder för sjukdomstillstånd, till nytta för forskning, botare och lidande individer. Men vad som uppfattas som sjukt och friskt varierar över tid, och olika kulturer har haft sina olika diagnostiska system.
När blir ett mänskligt beteende att betrakta som sjukt; på rent biologiska grunder eller när vissa socialt historiska gränser sätts?

Seminariet modereras av Lotta Gröning och spelades in på Engelsbergs herrgård i oktober 2014.