VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Ursprungliga mänskliga samhällen

Denna video är giltig från 2014-12-21 kl. 06:00 och tills vidare

Graeme Barker är professor i arkeologi och chef för McDonalds Institut för arkeologisk forskning. Han berättar för Thomas Gür om tidiga mänskliga bosättningar och antydan till civilisation för flera tusen år sedan.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i serien möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013