VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Före statens tillblivelse

Denna video är giltig från 2015-01-04 kl. 06:00 och tills vidare

Professor David Wengrow har närmare studerat vilken roll en stat spelar för existensen av en civilisation. Här berättar han mer för Thomas Gür.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i serien möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013