VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Att jämföra civilisationer

Denna video är giltig från 2015-01-11 kl. 06:00 och tills vidare

Rita Wright är professor i arkeologi vid New Yorks universitet. Här berättar hon för Thomas Gür hur olika civilisationer kan ta sig uttryck och vad som förenar dem.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i serien möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013