VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Den grekiska civilisationen

Denna video är giltig från 2015-01-18 kl. 06:00 och tills vidare

Martin West är emeritus fellow of all Souls vid University of Oxford. Han berättar för Thomas Gür om det antika Grekland.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i serien möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013