VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Grekland och Indien

Denna video är giltig från 2015-01-25 kl. 06:00 och tills vidare

Sheldon Pollock är professor i sanskrit och Sydasiatiska studier vid Columbia University. Här samtalar han med Thomas Gür om en jämförelse mellan tidig indisk och grekisk civilisation.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013