VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Den grekiska återkomsten

Denna video är giltig från 2015-02-01 kl. 06:00 och tills vidare

Anthony Grafton är professor i historia vid Princetons universitet i USA. Här samtalar han med Thomas Gür om det antika Greklands återkomst under renässansen i Europa.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013