VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Det antika Grekland i dag

Denna video är giltig från 2015-02-08 kl. 06:00 och tills vidare

Richard Buxton är professor i grekiska språket och dess litteratur vid University of Bristol i England. Här samtalar han med Thomas Gür om huruvida det antika Grekland har någon betydelse för vår tids tankar och beteende.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013