VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Uppgång och fall

Denna video är giltig från 2015-02-15 kl. 06:00 och tills vidare

Tom Holland är historiker och författare från Storbritannien. Han har studerat när civilisationer har sina uppgångar och när de drabbats av fall. Han berättar för Thomas Gür.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013