VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Romarrikets undergång

Denna video är giltig från 2015-02-22 kl. 06:00 och tills vidare

Richard Miles är en historiker och TV-producent som ägnat mycket forskning åt Romarriket. Här samtalar han med Thomas Gür om hur den romerska civilisationen föll sönder.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013