VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

En historiker ser på civilisation

Denna video är giltig från 2015-03-08 kl. 06:00 och tills vidare

Peter Burke, professor emeritus i kulturhistoria vid University of Cambridge i England analyserar begreppet civilisation tillsammans med Mattias Hessérus

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013