VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Naturtillstånd kontra stat

Denna video är giltig från 2015-03-15 kl. 06:00 och tills vidare

Jonathan Israel är professor i modern historia vid Princeton i USA. Han samtalar med Carl Rudbeck om relationer mellan begreppen civilisation och "State of Nature"

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013