VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2015/03 - Jasenko Selimovic

Ingen integrationspolitik på grund av moderat motstånd

Denna video är giltig från 2015-03-08 kl. 06:00 och tills vidare

Moderaterna ville inte tala om problemen med integrationen. Erkänner man att det finns problem måste man komma med politiska åtgärdsförslag, och i M var man rädd för att dessa skulle skrämma bort väljare. Det säger förre statssekreteraren Jasenko Selimovic (FP) i samtal med programledaren PJ Anders Linder. Programmet tar också upp frågan om Ukraina. Selimovic ser stora likheter med situationen i Bosnien på 1990-talet och manar EU att föra en fastare politik denna gång, vilket bland annat innebär att hjälpa Ukraina med vapen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015