VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Ett ideal

Denna video är giltig från 2015-03-22 kl. 06:00 och tills vidare

John Armstrong verksam vid universitetet i Melbourne, Australien, samtalar med Isabella Thomas om civilisation som ett ideal.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013