VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Civilisation och krig

Denna video är giltig från 2015-03-29 kl. 06:00 och tills vidare

Christopher Coker är professor i internationella relationer vid London School of Economics and Political Science. Han samtalar här med Mattias Hessérus om civilisation och krig.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013