VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Krigets paradoxer

Denna video är giltig från 2015-04-05 kl. 06:00 och tills vidare

Robert Johnson är forskare verksam vid Oxfords universitet i England. Han samtalar här med Mattias Hessérus om krigets paradoxer.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013