VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Civilisationens utmaningar

Denna video är giltig från 2015-04-01 kl. 00:00 och tills vidare

Ambassadör Rolf Ekeus har gedigna erfarenheter av krig och konflikter som kan slita sönder varje civilisation. Här berättar han för journalisten och författaren Torbjörn Elensky.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013