VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mot en ny drogpolitik - Del 1

Drogpolitiken genom tiderna

Denna video är giltig från 2014-03-31 kl. 10:10 och tills vidare

Del 1 av 3. Talare: Lars Oreland - Droger genom tiderna - ett medicinhistoriskt perspektiv, Adam Cwejman - Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan.
Ett seminarium i tre delar med Lotta Gröning som moderator. Inspelat på Engelsbergs herrgård januari 2013.