VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mot en ny drogpolitik - Del 2

Drogpolitikens dilemman

Denna video är giltig från 2014-04-01 kl. 10:00 och tills vidare

Del 2 av 3. Talare: Bengt Svensson - Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar, Leif Grönblad - Läkemedelsassisterad behandling eller heroin vid opiatberoende?, Henrik Tham - Sverige, narkotikafritt samhälle.
Ett seminarium i tre delar med Lotta Gröning som moderator. Inspelat på Engelsbergs herrgård januari 2013.