VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Del 1

Denna video är giltig från 2014-04-17 kl. 13:10 och tills vidare

Del 1 av 5. Talare: Staffan Ulfstrand - "How humans conquered the world", Thomas Lindkvist - "Migration, ethnicity and the making of Europe in the Middle Ages", Eskil Wadensjö - "International migration - a never ending story". Moderator: Mats Wiklund.

Invandring och integration hör i en värld med stark befolkningstillväxt, krig och globalisering till den moderna tidens mest brännande frågeställningar och rör vid två av de mest grundläggande principerna i ett öppet och liberalt samhälle: fri rörlighet och äganderätt.

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.