VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Del 2

Denna video är giltig från 2014-04-18 kl. 13:00 och tills vidare

Del 2 av 5. Talare: David Goodhart, Ulf Rinne - "A Brief History of German Immigration: From Guest Workers to Integration and the Tug-of-War for Talents", René Cuperus "Beyond Multiculturalism: How ill-managed migration caused populist resentment".

Invandring och integration hör i en värld med stark befolkningstillväxt, krig och globalisering till den moderna tidens mest brännande frågeställningar och rör vid två av de mest grundläggande principerna i ett öppet och liberalt samhälle: fri rörlighet och äganderätt.

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.