VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Del 3

Denna video är giltig från 2014-04-19 kl. 12:50 och tills vidare

Del 3 av 5. Talare: Catherine de Wenden, Mique Angel Essomba - "Building bridges, breaking borders: Two decades of migration processes in Spain", Andras Kovats - "From Transition to Transit - migration and society in contemporary Hungary".

Invandring och integration hör i en värld med stark befolkningstillväxt, krig och globalisering till den moderna tidens mest brännande frågeställningar och rör vid två av de mest grundläggande principerna i ett öppet och liberalt samhälle: fri rörlighet och äganderätt.

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.