VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Äganderätten

Del 2 av 2

Denna video är giltig från 2014-04-15 kl. 10:15 och tills vidare

Lars-Erik Forsgårdh, Karin Åhman och Li Jansson talar om äganderätt och kvotering. Moderator: Lotta Gröning. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård, april 2014.

Var går gränsen mellan det allmänna och enskilda? Finns det någon gräns för kommersiella intressen kontra äganderätt? Var ska gränsen gå för statens möjligheter att inskränka den privata äganderätten? Varför ska inte enskilda ägare till bolag få bestämma och avgöra vem som bäst kan förvalta deras aktiekapital via styrelser?