VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tio år med Urban City Research

Del 1 av 3 - Grunderna i stadsutformning

Denna video är giltig från 2014-05-03 kl. 06:00 och tills vidare

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Talare: Victor Dover - Great Cities, Great Streets, Great Placemaking, Elizabeth Moule - Canons of Sustainable Architecture and Urbanism, Stefanos Polyzoides - The Urban Block: Returning to Urbanism. Moderator: Tigran Haas.