VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Sven Stolpe och utanförskapet

Denna video är giltig från 2015-06-01 kl. 00:00 och tills vidare

Sven Stolpe framträdde på 1920-talet som en glänsande stjärna i det svenska kulturlivet. Överallt var han närvarande som förespråkare för en ny generation. Bonniers startade rentav en tidskrift bara för att ge honom en plattform. Men Sven Stolpes fortsatta bana blev en av fortskridande marginalisering. Hur kom det sig? Hur gick bortdrivningen till? Vilka var dess anhalter? Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och P J Anders Linder, chefredaktör för Axess magasin, samtalar med Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014