VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Ukraina - mellan öst och väst

Denna video är giltig från 2015-06-01 kl. 00:00 och tills vidare

Konflikten i Ukraina handlar om maktpolitiska ambitioner i Kreml. Men den handlar också om ukrainska åsiktsskillnader: Hör landet framför allt ihop med Europa i väster eller med Ryssland och Moskva? Frågan har kommit att ställas på sin spets, men den är allt annat än ny. Programledaren PJ Anders Linder diskuteras med historieprofessorn Kristian Gerner och journalisten Richard Swartz.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014