VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 1 av 3

Denna video är giltig från 2014-05-07 kl. 06:00 och tills vidare

Del 1 av 3. Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint.